top of page
shchenia-1024x768.jpg

בקיץ 1938 מסר את סוסתו לידידו הנאמן מכפר דאמון עד למחרת. כאשר זה לא בא יצא ברגל לכפר דמון ולא חזר משם. לאחר חקירה ארוכה בה השתתף גיורא זייד ועדי ראיה נג'ב זיידאן ואיברהים אבו דאוף התגלה ש3 בני עולה תפסו אותו עינו ורצחו אותו כ"כרטיס כניסה" לכנופיה. רק ב 1990 התגלתו עצמותיו תחת גל אבנים במערה שכונתה "ביר אל יהוד". עצמותיו הועברו לקבורה ליד רעיתו בבית העלמין בפ"ת. סיפורו מופיע על אבן בטיילת הר שכניה מעל, וגם בכניסה למערה.

מערת שכניה

מערה ענקית בעלת חללים גדולים, משופעת ב"אזני פיל" ונטיפים.מלא מלא עטלפים,נא לא להיכנס בחורף ובקיץ לא להאיר עליהם כשנכנסים. בכניסה לוח זיכרון לשומר קק"ל המפורסם ישראל בן זאב לאופר שנחטף ונרצח באב תרצ"ח 1938 ושרידי גופתו נתגלו במערה רק 52 שנה מאוחר יותר. הוא נולד ב 1905 ביסוד המעלה והוריו היו דור שישי בארץ, עזבו את צפת וירדו להתיישב ביסוד המעלה. עקב קשיי הקדחת עזב לפ"ת ושם עבד בפרדסים והכיר את אשתו רבקה גם היא דור שישי בארץ ונולדו להם זאב ושולמית. ב1930 התמנה לשומר אדמות קק"ל בעמק זבולון והמשפחה עברה לגור בעכו. עם פרוץ המאורעות עזבו ועברו לגור בשכונת סביניה (קרית ביאליק) הוא כונה אבו דיב (ע"ש בנו) והיה חבוש תמיד כפיה ועקאל ומגפי בוקרים ורכב על סוסה אצילית. הוא אימן את בני שכונתו שימוש בנשק והיה ידוע בתעוזתו, שמעו הגיע לדמשק.

המערה סגורה זמנית!

bottom of page