top of page
WhatsApp Image 2022-10-03 at 20.47.36.jpeg
Yodfat2.jpg
Yodfat3.jpg

.הגן הלאומי נמצא בתל יודפת, דרומית-מזרחית למושב יודפת בגוש שגב.

בתל עצמו עובר שביל רגלי מסומן כחול 3176, המוביל גם להר עצמון וכן מסלול הליכה קצר באתרי התל עצמו (חופף לתחילת השביל הכחול). בכניסה יש שילוט הסבר על שבילי ההליכה המעגליים בתל.

יודפת מפה

בתל יודפת שכנה העיר הקדומה יוטבת (ששמה שובש במהלך השנים ל"יודפת"). עיר זו נהנתה מהגנה טבעית משלושה עברים ע"י מורדות תלולים, ובתקופת הבית השני התקיים בה יישוב יהודי.

עם פרוץ המרד הגדול ברומאים (שנת 66 לספירה) בוצרה העיר, יחד עם אתרים נוספים בגליל, ע"י מפקד הגליל - יוסף בן-מתתיהו.

לאחר מצור ממושך וקרבות קשים, נכבשה יודפת בשנת 67 לספירה ואחרוני המגינים הסתתרו בבורות המים של העיר. יוסף בן-מתתיהו הסגיר את עצמו לרומאים, והפך להיסטוריון בחצרם של הקיסרים אספסיאנוס (כובש יודפת) וטיטוס בנו. בזכות כתביו של בן-מתתיהו, ששינה את שמו ליוספוס פלאביוס, ידוע לנו סיפורה ההיסטורי של יודפת הקדומה. בזכרונותיו של בן-מתתיהו מתוארת העיר כ"משגב חזק לבני הגליל"

גן לאומי יודפת

 ביודפת נחשפים השרידים המרגשים של העיר שמרדה ברומאים והחזיקה מעמד נגד חילותיו של אספסיאנוס במשך 47 ימים של לחימה אכזרית. בספטמבר פורחים כאן עשרות אלפי חצבים ואפשר גם ליהנות מהממדים יוצאי הדופן של עצי הלבנה שבמקום.

bottom of page